Heb je vragen?

Neem contact op met onze collega Dirk-Jan van Wijck. Hij helpt u graag!

0113 - 29 63 33Stuur Dirk-Jan een mail

Tussen het verlenen van een omgevingsvergunning en het daadwerkelijk uitvoeren van een bouwproject zit een groot ‘grijs gebied’, omdat niet iedere vierkante meter uitgedacht wordt in dit stadium.

Met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen – een nieuwe Wet die gefaseerd zal ingaan vanaf medio 2022 – kan er meer toezicht worden gehouden op bouwwerken.

Vanaf 2022 wordt het omgevingsvergunning-traject voor bouwprojecten met gevolgklasse 1 (woningbouw en kleinere bedrijfspanden) vereenvoudigd. Hiermee komt de verplichting dat een onafhankelijke partij controleert en bewaakt of er gebouwd wordt conform de geldende kwaliteitseisen. Het beoogde resultaat van deze regeling is uiteindelijk het verminderen van gebreken bij nieuwbouw en verbouw.

Onafhankelijke controle

Bouwprojecten dienen onafhankelijk gecontroleerd te worden in zowel ontwerp- als uitvoeringsfase. Samen met een verhoogde verantwoordelijkheid voor de aannemer zal de WKB ervoor zorgen dat bouwplannen op alle vlakken naar behoren uitgevoerd worden. Door op voorhand onafhankelijk mee te kijken zullen er minder bouwfouten en gebreken voorkomen. Denk hierbij aan constructiefouten, brandonveilige situaties, bouwfysische tekortkomingen (zoals koudebruggen of isolatiedikte) of slecht bedachte ventilatievoorzieningen.

Deze regeling is daarmee een kwaliteitsslag waar opdrachtgever en aannemer de vruchten van plukken.

De 5 belangrijkste wijzigingen onder de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw zijn:

Onafhankelijke kwaliteitscontrole of het bouwproject voldoet aan de minimale wettelijke eisen zowel tijdens het ontwerp als op de bouwplaats. Deze kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd door zogenaamde kwaliteitsborgers.

De aannemer wordt verantwoordelijk voor alle gevolgen van gebreken in de bouw die hij veroorzaakt heeft. De opdrachtgever kan de aannemer sommeren deze fouten te herstellen/repareren, zelfs tot na het moment van oplevering

De aannemer moet de klant op de hoogte stellen of en hoe hij zich verzekerd heeft tegen faillissement en risico's op schade en gebreken

Bij bouwprojecten kunnen opdrachtgevers 5% van de aanneemsom bij de notaris achterhouden welke uitgekeerd wordt na oplevering. Door deze wet keert de notaris in vervolg pas het bedrag uit nadat de opdrachtgever aangetoond heeft dat alle gebreken verholpen zijn

In voorkomende ernstige situaties die door de kwaliteitsborger of de gemeente geconstateerd worden, bestaat het recht om de bouw stil te leggen

Reken op uitgebreide dienstverlening

Heeft u een bouwproject opgestart of gaat u dat binnenkort doen en wilt u ondersteuning en advies in de actuele veranderde regelgeving, neem dan contact op met Waterland Projecten. Met onze brede kennis en expertise op zeer veel disciplines kunnen wij ontwerp-, voorbereiding-, uitvoering- en opleveringsfase feilloos bewaken en documenteren conform de WKB.

Dit kan door te bellen naar +31(0)113 – 29 63 33 of een e-mail te sturen naar [email protected], of het contactformulier in te vullen.