Heb je vragen?

Neem contact op met onze collega Ivo Brouwers. Hij helpt je graag!

0113 - 29 63 33Stuur Ivo een mail

Projectbeheersing en Kwaliteitsborging

Waterland Projecten kan aannemers en organisaties over de volle breedte van een project professioneel ondersteunen. Onze toegevoegde waarde is dat wij van A tot Z in alle disciplines van een project thuis zijn en juist door die bundeling van kennis en onze helikopterview voortdurend een advies, oplossing en antwoord hebben op uitdagingen gedurende de volledige projectduur.

Vanwege de bewijslast bij de contracten is de rol van een projectbeheerser essentieel. Een procesbeheerser levert de input voor de planning en bepaalt hoe de scope van het werk ingedeeld wordt. Die input wordt omgezet in een werkpakkettenstructuur en die werkpakkettenstructuur vormt de basis voor de planning en alle werk- en verificatieplannen. En dat blijft gedurende het hele project zo.

Ook bekijken we aan welke (ontwerp-)eisen de verschillende producten volgens het contract moeten voldoen. Per fase leggen we vast wat we moeten aantonen en wat de gevolgen zouden zijn (in de realisatiefase) als dat bijvoorbeeld niet gehaald wordt.

Op deze wijze hebben wij op elk gewenst of noodzakelijk moment inzicht in alle disciplines en projectfases gedurende de volledige looptijd van het werk.

Verificatie en Validatie

Verificatie en validatie weven overal doorheen. Een van de grootste misvattingen is dat deze fasen worden uitgevoerd voor een opdrachtgever. We voeren deze controles uit om te zorgen dat de opdrachtgever daadwerkelijk krijgt wat hij heeft gevraagd (in het contract) en om de kwaliteit van onze klant te borgen. Bovendien kan in elke fase worden voorkomen dat er – dure – herstelwerkzaamheden moeten worden verricht.

Samengevat

Onze dienstverlening richt zich op

Verificatie en validatie

Opstellen Projectmanagementplannen

Opstellen en bewaken van de projectplanning

Risicomanagement

Afwijkingen- en wijzigingenproces

Verzorgen van op- en afleverdossiers

Uitvoeren van audits

Uitvoeren van trendanalyses en implementeren van verbetermaatregelen

Borgen kwaliteitsmanagement systeem