Heb je vragen?

Neem contact op met onze collega Ivo Brouwers. Hij helpt u graag!

0113 - 29 63 33Stuur Ivo een mail

Om de grote hoeveelheid aan milieu-impact categorieën onder te brengen in één indicator wordt in Nederland de Milieu Kosten Indicator (MKI) gebruikt. Met deze indicator worden de verschillende milieu-impacts met elkaar gewogen en vertaald naar één cijfer dat de maatschappelijke kosten voor deze impacts weergeeft (in euro’s).

Dit zijn de kosten die gemaakt zouden moeten worden als de negatieve milieu-impact van het product moeten worden vermeden door te voorzien in betere reguliere oplossingen. De MKI (Milieu Kosten Indicator) is een methode om de milieueffecten te berekenen van bepaalde materialen, een bouwwerk of project. Van de winning van grondstoffen tot de sloop worden maar liefst 11 relevante milieueffecten meegenomen in de berekening.

Dankzij de MKI kan met één indicator de milieu-impact van verschillende scenario’s integraal worden vergeleken. Het maken van een MKI-berekening heeft als doel om de milieu-impact van een bepaald project te kwantificeren.

Waterland Projecten voert de MKI-berekening als volgt uit:

Eerst inventariseren wij de benodigde inzet van materieel en (bouw)materialen om het project uit te voeren.

Vervolgens maken wij een inventarisatie van het soort materieel en de te gebruiken (bouw)materialen, de brandstof en de milieubelasting ervan. Deze gegevens zijn van invloed op een hogere of juist lagere MKI-waarde.

Aan de hand van deze drie gegevens wordt de MKI-waarde berekend. Belangrijke factoren die van invloed zijn op de MKI-waarde zijn terug te voeren op de levenscyclus en milieu-impact van producten. De levenscyclus begint al bij het ontginnen van grondstoffen en loopt helemaal door via gebruik tot afvalverwerking (cradle-to-grave). Het is mogelijk om deze gehele levenscyclus te onderzoeken, of alleen de eerste stappen van ontginning, productie, transport en constructie (cradle-to-gate).
Alle stappen die gedurende deze levenscyclus worden doorlopen zijn geassocieerd met uitstoot en milieu-impact. Wanneer deze worden opgeteld wordt de echte milieu-impact van een activiteit, product of bedrijf over diens gehele levenscyclus zichtbaar.

Samenvattend

Deze waarde drukt in euro’s de kosten voor het milieu uit door aan de verschillende gevolgen van de uitstoot een financiële waarde te hangen. Denk bijvoorbeeld aan CO2-uitstoot, opwarming van de aarde, beschadiging van de ozonlaag. De MKI-berekening maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier te vergelijken hoe de verschillende uitvoeringswijzen scoren op milieugebied en hoe dit zich tot elkaar verhoudt in verschillende opties.

Verduurzamen

De MKI stimuleert inschrijvers om met een zo duurzaam mogelijk voorstel te komen om het maximale voordeel te behalen bij de inschrijving. De aannemer wordt daarmee een ketenregisseur en stimuleert zijn ketenpartners (onderaannemers, leveranciers, transportbedrijven, etc.) om hun processen te verduurzamen.

Waterland Projecten beschikt over de meest actuele informatie en wetgeving en weet door ervaring snel de specifieke aandachtspunten voor u te benoemen. Stelt u prijs op deze dienstverlening of wilt u er meer over weten? Neem dan contact op met onze collega Ivo Brouwers.