Heb je vragen?

Neem contact op met onze collega Ivo Brouwers. Hij helpt u graag!

0113 - 29 63 33Stuur Ivo een mail

In Nederland wordt de Milieu Kosten Indicator (MKI) om de grote hoeveelheid aan milieu-impact categorieën onder te brengen in één indicator. De verschillende milieu-impacts worden zo met elkaar gewogen en vertaald naar één cijfer dat de maatschappelijke kosten voor deze impacts weergeeft in euro’s.

De MKI is een methode om de milieueffecten te berekenen van bepaalde materialen, een bouwwerk of project, en vormt steeds vaker een (verplicht) onderdeel van een inschrijving. Van de winning van grondstoffen tot de sloop worden 11 relevante milieueffecten meegenomen in de berekening.

Met de MKI-berekening kan de milieu-impact van verschillende scenario’s integraal worden vergeleken. Het maken van een MKI-berekening heeft als doel om de milieu-impact van een bepaald project te kwantificeren. Hiervoor heeft Waterland Projecten alle expertise voor u in huis.

 

Waterland Projecten voert de MKI-berekening als volgt uit:

Wij inventariseren eerst de benodigde inzet van materieel en (bouw)materialen om het project uit te voeren.

Wij maken vervolgens een inventarisatie van het soort materieel en de te gebruiken (bouw)materialen, de brandstof en de milieubelasting ervan. Deze gegevens zijn van invloed op een hogere of juist lagere MKI-waarde.

Wij berekenen de MKI-waarde aan de hand van deze drie gegevens. Belangrijke factoren die van invloed zijn op de MKI-waarde zijn terug te voeren op de levenscyclus en milieu-impact van producten. De levenscyclus begint al bij het ontginnen van grondstoffen en loopt helemaal door via gebruik tot afvalverwerking (cradle-to-grave). Het is mogelijk om deze gehele levenscyclus te onderzoeken, of alleen de eerste stappen van ontginning, productie, transport en constructie (cradle-to-gate). 
Alle stappen die gedurende deze levenscyclus worden doorlopen zijn geassocieerd met uitstoot en milieu-impact. Wanneer deze worden opgeteld wordt de echte milieu-impact van een activiteit, product of bedrijf over diens gehele levenscyclus zichtbaar.

Samenvattend

De MKI-waarde drukt in euro’s de kosten voor het milieu uit door aan de verschillende gevolgen van de uitstoot een financiële waarde te hangen. Wij ondersteunen en adviseren u als inschrijver om tot een zo duurzaam mogelijk voorstel te komen en maximaal voordeel te behalen bij de inschrijving. De experts van Waterland Projecten beschikken hiervoor over de meest actuele informatie en wetgeving, en weten door ervaring snel de specifieke aandachtspunten voor u te benoemen.