Hoofd, hart & handen voor de civiele techniek

‘In mijn Zeeuwse bloed is de verbinding met de elementen diep verankerd. Nog elke dag voel ik me geïnspireerd en verbonden met het werken op het grensvlak van water en land. Tijdens en na mijn studie heb ik als projectleider veel vlieguren gemaakt in de dijkverzwaringsprojecten. Dat is een hele leuke en ook uitdagende wereld. Immers, als het hoog water is kun je niet aan de dijk werken. Je werkt met het tij mee: als het laag water is moet het gebeuren. En dat is machtig.

Ik voelde de behoefte aan een ingenieursbureau dat volledig thuis is in de wereld van de aannemerij. Anders gezegd, ingenieurs die denken als een aannemer. Die behoefte gaf het startsein om in 2012 met het opzetten van Waterland Projecten mijn hart te volgen.

Onze missie:

"Waterland Projecten, uw partner voor optimalisatie en vooruitgang in de civiele techniek"

Onze visie:

"Onze voorsprong in kennis vormt voor u de brug naar het gewenste resultaat"

Behalve kundig advies geven over civieltechnische projecten en die projecten goed te begeleiden was mijn ambitie om de dienstverlening in de volle breedte te ontwikkelen. Mijn eigen ervaring zet ik nu in door nieuwe medewerkers gelijk mee het veld in te nemen en te laten ervaren waar zij het best tot hun recht komen. We bieden hen het hele speelveld en de onvoorwaardelijke support van ervaren generalisten in het vakgebied. Daarnaast besteden we expliciet aandacht aan kennisdelen. Ook wie afgestudeerd is wordt hier nog dagelijks uitgenodigd zijn/haar kennis te verrijken.

Dankzij vele tevreden opdrachtgevers is de onderneming inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig project-/ ingenieursbureau. Met een nieuwe generatie gemotiveerde ingenieurs die samen een breed scala aan diensten in de grond-, weg- en waterbouw en bouwkunde vorm en inhoud geven.’

Dirk-Jan van Wijck, directeur ǀ eigenaar Waterland Projecten

‘De mensen die hier werken doen wat ze echt leuk vinden’

Werken bij waterland?

Delen in onze kennis en expertise enǀof zelf een bijdrage leveren aan het team van Waterland Projecten? Neem dan eens een kijkje op onze vacaturesite werkenbijwaterland.nl

Ontdek de vacatures

Werken bij waterland?

Delen in onze kennis en expertise enǀof zelf een bijdrage leveren aan het team van Waterland Projecten? Neem dan eens een kijkje op onze vacaturesite werkenbijwaterland.nl

Ontdek de vacatures
Engineering GWW

De Waterland-methode

Delen = Vermenigvuldigen, daar zijn wij bij Waterland van overtuigd. We investeren in de nieuwe generatie ingenieurs op verschillende manieren. Zo gunnen we ze de ruimte en vrijheid om zichzelf te ontwikkelen en laten hen ervaring opdoen in mooie en gevarieerde projecten. Met de onvoorwaardelijke back-up van een ervaren senior gaan ze gelijk het werkveld in en toetsen hun specialisme aan de praktijk.

We zijn erop gebrand up to date te blijven in ons vakgebied, integreren kennisdelen als vast item in onze Waterland-dagen en breiden onze kennisvelden steeds verder uit. Onze klanten noemen de Waterland-methode onderscheidend en daar zijn we best trots op.

Behalve een fijn werkklimaat voor klanten en medewerkers creëren we een laagdrempelige, vanzelfsprekende bereikbaarheid van de expertise van heel Waterland. En daar plukken onze klanten de vruchten van!