Heb je vragen?

Neem contact op met onze collega Dirk-Jan van Wijck. Hij helpt u graag!

0113 - 29 63 33Stuur Dirk-Jan een mail

Waterland Projecten is al jaren bekend met het werken in IPM rollen. IPM staat voor Integraal Projectmanagement Model. Wij kunnen u assisteren in bepaalde IPM rollen en deze desgewenst ook volledig uit handen nemen. Het IPM-principe is opgezet om (grotere) projecten zowel intern als extern te structureren.  De mate en de inzet van IPM-rollen is aan u. U heeft de keuze tussen een  IPM-samenwerking of bijvoorbeeld slechts een individuele specialist voor uw project.

De opzet van een IPM-model is dat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden binnen een bouwproject uitgevoerd worden door een integraal projectteam. Heeft u ondersteuning nodig bij de ontwerp-coördinatie of het realiseren van een uitgewerkt ontwerp? Waterland Projecten kan een technisch manager inzetten vanuit een IPM-rol of – desgewenst – de juiste technische experts inschakelen of een technisch management team voor u samenstellen. Zo komen we tot een optimaal ontwerp en ultieme uitvoeringsmethode.

We onderscheiden 5 verschillende managementprocessen:

Projectmanagement

Projectmanagement houdt zich voornamelijk bezig met het coördineren van de verschillende partijen, IPM-collega’s, projectafstemming, het bewaken van voortgang, financiën, veiligheid en borgen van de kwaliteit. De projectmanager is eindverantwoordelijk voor een goed projectresultaat.

Technisch management

Technisch management houdt zich voornamelijk bezig met het beheersen van risico’s en inhoudelijke input binnen het project vanuit technisch oogpunt. De technisch manager is verantwoordelijk voor technische inbreng in het project, of vanuit zijn/haar projectteam. Eén van de taken van de technisch manager is het aansturen en controleren van werkzaamheden zoals tenders, EMVI-plan, engineering, calculatie, werkvoorbereiding, uitvoering.

Projectbeheersing

IPM-rol Projectbeheersing houdt zich voornamelijk bezig met het inventariseren, analyseren, beheersen en het minimaliseren van projectgebonden risico’s. Voornamelijk risico’s die kunnen ontstaan tussen verschillende partijen/disciplines,  zoals bijvoorbeeld onderaannemers. De manager projectbeheersing heeft een helicopterview op het project en kent de uitdagingen en valkuilen.

Ook onderstaande taken vallen onder projectbeheersing:

Verificatie en validatie (controleren of alle informatie voor aanvang werkzaamheden duidelijk is, geen ruimte voor discussie, miscommunicatie.

Opstellen projectmanagementplan

Risicomanagement

Afwijkingen en wijzigingenproces (meer- en minderwerken)

Verzorgen van op- en afleverdossiers

Contractmanagement

Bij contractmanagement sturen we op operationeel niveau en begeleiden alle in het contract vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement heeft als doel om maatschappelijk draagvlak te realiseren binnen de gestelde publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke randvoorwaarden. Een goede verstandhouding en interactie met alle (indirect) betrokken partijen bevordert een effectieve samenwerking met alle belanghebbenden.

Omgevingsmanagement kan op verschillende manieren worden ingezet. Zo kunnen we onder meer voorzien in:

Inventarisatie, analyse en het opstellen van een omgevingsplan

Het in kaart brengen van alle benodigde vergunningen en regelen van de aanvraag tot en met vergunningverlening

Organiseren, coördineren en initiëren van taken op het gebied van verkeersmaatregelen, flora en fauna, kabels en leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven en milieu

Bouwcommunicatie, klachtentelefoon, aanvragen van vergunningen en het genereren van omgevingsoplossingen

Reken op uitgebreide dienstverlening

Wilt u ons inschakelen voor omgevingsmanagement of een van onze andere diensten? Dit kan door te bellen naar +31(0)113 – 29 63 33 of een e-mail te sturen naar [email protected], of het contactformulier in te vullen.