Heb je vragen?

Neem contact op met onze collega Ivo Brouwers. Hij helpt u graag!

0113 - 29 63 33Stuur Ivo een mail

Bij vrijwel iedere vergunningaanvraag voor een bouwproject moet tegenwoordig een stikstofberekening worden toegevoegd. Die berekening wordt gerealiseerd met inzet van de AERIUS calculator. We berekenen hiermee de stikstofdepositie rondom de bron(nen) die voor het project van toepassing zijn.

Stikstofneerslag

De AERIUS-berekening maakt inzichtelijk wat de stikstofneerslag is op kwetsbare gebieden als gevolg van stikstofuitstoot die tijdens een project plaatsvindt.

Wij kunnen u onder andere van dienst zijn met:

Eerst inventariseren we welk materieel wordt ingezet, hoe vaak dit wordt ingezet en hoeveel brandstof dit materieel verbruikt.

Vervolgens wordt de stikstofuitstoot en de bijbehorende stikstofneerslag op Natura2000-gebieden berekend. De uitkomst toont aan of een bepaalde werkwijze voldoet aan de gestelde eisen.

Ingeval van het niet voldoen aan de maximale stikstof-uitstoot gaan wij over tot het optimaliseren van het werkproces en ǀ of geven onderbouwde adviezen voor een meer duurzaam alternatief.

Locatieafhankelijke grenzen

De ongelijksoortig voorkomende flora hebben verschillende grenzen als het stikstofneerslag betreft. Bovendien komt niet ieder soort in elk natuurgebied voor. De meest geschikte uitvoeringswijze wordt daarmee door de locatie bepaald. Waterland Projecten rekent voor u verschillende scenario’s door. We voorzien de scenario’s van een deskundige onderbouwing en vergelijken deze met de kosten. De output die u dat oplevert vertaalt zich direct in een geoptimaliseerde oplossing. En leidt dat voor u tot een vergunningaanvraag. Dat regelen wij gewoon!