UAV-GC 2005 cursussen

UAV-GC 2005 cursussen

Heb je vragen?

Neem contact op met onze collega Dirk-Jan van Wijck. Hij helpt u graag!

0113 - 29 63 33Stuur Dirk-Jan een mail

Waterland Projecten biedt in samenwerking met Idraulicon B.V. de expertise op het gebied van werken met UAV-GC 2005 een gelijknamig cursuspakket aan. We besteden aandacht aan de verschillende contractvormen en bijbehorende algemene voorwaarden. In de niveaus BRONS, ZILVER, GOUD EN DIAMANT zijn specifieke verschillen toegesneden op de praktijk van de deelnemers.

Voor wie

Ons cursuspakket biedt handvatten aan iedereen die betrokken is bij het opstellen of uitvoeren van geïntegreerde contracten, of betrokken is bij het opstellen van aanbiedingen op basis van een geïntegreerde uitvraag. Ook lijnmedewerkers die meer willen weten over de verdeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden bij geïntegreerde contracten kunnen bij ons terecht.

UAV-GC in niveaus

Het is belangrijk om te weten dat bij de UAV-GC de opdrachtnemer een deel van het risico draagt, voornamelijk het ontwerp risico. In tegenstelling tot de UAV waar de opdrachtgever vaak een groot gedeelte van het ontwerp risico draagt. Daarnaast is het verschil met de UAV dat de vraag van de opdrachtgever en de uitwerking ervan meer functioneel wordt beschreven, in plaats van gedetailleerd. De opdrachtgever beschrijft hierbij de verwachtingen. De opdrachtnemer bepaalt hoe deze gerealiseerd zullen worden.

Een derde groot verschil is dat de opdrachtgever bij UAV-GC veel minder betrokken is bij de handhaving. De opdrachtgever heeft meer afstandelijke rol, veelal gericht op toetsing en acceptatie.

Samenvattend: het grootste verschil zit in de rol die de opdrachtnemer heeft en zijn verantwoordelijkheden. Op hoofdlijnen besteedt onze cursus aandacht aan de verschillende contractvormen en bijbehorende algemene voorwaarden. In de niveaus Brons, Zilver, Goud en Diamant zijn specifieke verschillen toegesneden op de praktijk van de deelnemers.

Wat wordt er behandeld?

De cursus UAV-GC niveau Brons neemt je mee in de basisbeginselen van de UAV-GC 2005. Er wordt stilgestaan bij de belangrijkste terminologie, de rechten en plichten van de opdrachtgever en opdrachtnemer (aannemer).

Niveau Zilver gaat dieper in op de basisbeginselen van de UAV-GC 2005. Er wordt verder ingegaan op de terminologie, de rechten en plichten van opdrachtgever en opdrachtnemer (aannemer). Aan de orde komen rollen en taken binnen SCB, het IPM-model, audits, kwaliteitsborging, stop- en bijwoonpunten en kwaliteitsborging.

Niveau Goud behandelt systematisch het gehele boekwerk van de UAV-GC 2005. Dit betekent dat letterlijk hoofdstuk voor hoofdstuk de inhoud en de specifieke betekenis van de opgenomen richtlijnen aan bod komen. In deze cursus staat met name de praktijkervaring van de deelnemers centraal en zal tevens aandacht worden besteed aan mogelijke toepassingen in de praktijk van alledag.

Coaching op niveau Diamant bied je de ultieme gelegenheid om vanuit de UAV-GC 2005 in jouw project, als individu enǀof als team te groeien en het optimale eruit te halen.

Aanstaande cursusdagen en tarieven

UAV-GC cursus Goud Q2 23

Informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden of het bespreken van de maatwerktraining Diamant: neem vrijblijvend contact op via [email protected]

Aanmelden

    Aan welke cursus wil je deelnemen?

    [honeypot Telefoonnummer]