Heb je vragen?

Neem contact op met onze collega Gilbert van Noorden. Hij helpt je graag!

0113 - 29 63 33Stuur Gilbert een mail

Waterland Projecten vervaardigt civieltechnische ontwerpen in opdracht van aannemers, projectontwikkelaars en anderen, voor civieltechnische projecten, zoals bruggen, fundaties, kades, verhardingen, rioleringen, leidingen, dijken en civieltechnische constructies.

Wij verzorgen het volledige tekenwerk en maken de benodigde technische berekeningen en ontwerpnota’s voor uw planstudie en projectvoorbereiding, alsook voor uw aanbiedings- en uitvoeringsontwerp.

Wij kunnen u onder andere van dienst zijn met:

Geotechnisch reken- en tekenwerk, zoals zetting- en stabiliteitsberekeningen, damwanden en kades

Riool- en verhardingsontwerpen

Ontwerpen van waterbouwkundige kunstwerken, zoals bruggen, stuwen, sluisdeuren en beschoeiingen

Hydrologische berekeningen

Leidingberekeningen, conform NEN-3650 en NEN-3651

Vergunningsaanvragen

Voorbereiden en begeleiden van aanbestedingen

Civieltechnische bouwkundige projecten